Hærås elektro AS
Finslandsvegen 220
4646 Finsland
Man-Fre: 08.00 - 16:00
913 56 110
Send oss en forespørsel

Kontroll iht KSL

Mye å passe på for bonden, - også det elektriske anlegget må være i orden

Internkontroll-forskriften gjelder for alle som driver et registrert foretak, og gjelder også for gårdbrukere.

Det betyr at bonden må ta inn i sitt internkontrollsystem opplysninger som viser hvordan han ivaretar sitt ansvaret for det elektriske anlegget. Det er ikke noe fast oppsett om hvordan dette skal se ut, men det skal oppfylle visse krav.

Det er du som bonde  som har ansvar for at det er i orden med måten det elektriske anlegget ivaretas.

Kontroll 

Vi kan foreta en kontroll av den elektriske installasjonen for eksempel hvert 3. år, og “produsere” kontrolllister til deg, slik at du selv kan ta en visuell egen-kontroll de 2 mellomliggende år.

Kontrollen utføres i henhold til Brannforebyggende El.kontroll NEK 405-3.
Vi er pgså godkjent for termografering av anlegg iht NRK 405-1

Det er ingen faste årlige kostnader ved Sikkerhetskontrollen. Vi tar kun betalt for medgått tid og materiell.

Kostnadene ved en kontroll kan normalt være innspart etter et par år.

Deretter er rabatten på forsikringen “ren netto”

Svein Otto er godkjent for kontroll og termografering av landbruks-anlegg